021-88176587

آب معدنی ماهان یعنی کیفیت

تمام تلاش کارشناسان ما تامین رضایت شماست. از این رو، ما بر آن شدیم تا با بهره گیری از ماشین آلات و تجهیزات مدرن شرکت AOKI ژاپن و آزمایشگاه های پیشرفته موجبات رضایت شما مصرف کنندگان گرامی ماهان را فراهم نماییم.

محصولات شرکت آب معدنی ماهان


مشتریان ما


هواپیمایی آتا
شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
قطارهای مسافری رجا