021-88176587

شرکت دی پخش دیلمان

شرکت دی پخش دیلمان که زیر مجموعه گروه دیلمان میباشد در سال ١٣٩٢ با سرمایه گذاری ٢٠ میلیاردی هلدینگ تاسیس و در حال حاظر مالکیت و مدیریت تولید اب های معدنی و اب های طعم دار با برند ماهان را دارد .
این شرکت پس از کلیه مجوزهای قانونی، موفق به اخذ ایزو های مدیریت ، ١٨٠٠٠ و ١٤٠٠٠ از شرکت توف نورد المان شده است .